½
English

Състав на съкровището

c
Техники на производство и стилови особености
Надписи
Фигурални изображения
Предмети
Техники на производство и стилови особености
Надписи
Фигурални изображения
Предмети
v
Седемте съда с украса „пръчици-ластари“ (Stäbchenrankendekor)

Техники на производство и стилови особености

Всичките съдове са ковани, а украсата е изработена чрез изчукване в дълбок релеф и цизелиране. Специфична е технологията на изработка при каните: всичките седем са били изковани с техниката на изтегляне – т.е. цялото тяло е било изработено от един лист, без споени шевове. Задълбочените изследвания върху използваните техники на изработване и украса, както и анализите на състава на златните сплави и припои позволяват да се идентифицират инструменти и работилници.

В стилистично отношение се обособяват три основни групи съдове: първата група включва чаши 11 и 12, двата бокала 22 и 23 и ритон 17. Каните, със своите детайлно изработени украси с ластари и палмети с форми, подобни на природните, съставляват група II, а третата група е представена от изделията в стил „пръчици-ластари” (купи 13–16, 20 и 21, както и купа 19). Седемте съда с украса в стил „пръчици-ластари“ вероятно са изработени в една и съща работилница. Голяма е степента на сходство между купа 19 и 21. Установено е обаче, че изработването на купи 13 и 14 е дело на различни майстори.

x